เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7C

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058156

26/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Mini PC Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7C