ID บทความ: 000058150 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 17/03/2022

สามารถใช้หน่วยความจําIntel® Optane™เป็น SSD สําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

การใช้หน่วยความจํา Intel® Optane™ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบสแตนด์อโลนไม่ใช่รูปแบบการใช้งานที่รองรับ

คำอธิบาย

ตรวจพบหน่วยความจําIntel® Optane™ในระบบปฏิบัติการเป็น SSD อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาตรฐาน แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสามารถใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้หรือไม่ และไม่สามารถเป็นตัวเร่งความเร็วได้

ความละเอียด

ตรวจพบและระบุอุปกรณ์หน่วยความจําIntel® Optane™ในระบบปฏิบัติการเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล PCIe* NVMe* มาตรฐาน

การจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์อย่างมีฟังก์ชันจะทํางาน แต่ไม่รับประกันว่าจะใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบสแตนด์อโลนโดย Intel และไม่รับประกันผลลัพธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งานที่รองรับมีไว้สําหรับอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์แคช/การเร่งความเร็วสําหรับสื่อที่ช้ากว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการติดตั้งและผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 5 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้