ข้อมูลหน่วยความจําระบบของผลิตภัณฑ์ Intel® NUC NUC11PHKi7C, NUC11PHKi7CAA

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058148

13/01/2021

ข้อต้องด้านหน่วยความจํา

  • สนับสนุน 1.2V DDR4 SO-DIMM สองตัว
  • 2666/3200 MHz
  • ไม่มีกุญแจ, ไม่ใช่ ECC
  • ด้านเดียวหรือสองด้าน
  • หน่วยความจําสูงสุด: 64 GB

ดูข้อมูลจํา เพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ของคุณเพื่อดูรายละเอียดและข้อจําเพาะด้านหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้Intel® Product Compatibility Toolทั้งหมดเพื่อ:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาหน่วยความจําในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC