สิ่งที่อยู่ในกล่องของ Intel® NUC Computed Elements CM11EB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058122

13/01/2021

กล่องประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  • Intel® NUC Compute Element
  • ใบปลิวความปลอดภัยและข้อบังคับ
  • คู่มือผู้ใช้
  • ป้ายตราสัญลักษณ์ CPU

รายการต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในกล่องและต้องจัดเตรียมแยกต่างหาก:

  • Intel NUC Board Element
  • อะแดปเตอร์ไฟฟ้า