สิ่งที่อยู่ในกล่องใส่เครื่องIntel® NUC Kit NUC11PAQ, NUC11PAH และ NUC11PAK

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058067

13/01/2021

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

 • Intel® NUC Kitส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
  • โปรเซสเซอร์ Intel® CPU (บัดกรีลง)
  • โมดูล Intel® WiFi 6 AX200 (บัดกรีลง)
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • บอร์ดฐานและบอร์ดลูกสาว I/O ด้านหน้า
  • อแดปเตอร์ไฟฟ้า 19V
  • ขั้วต่อสายไฟ PCI Express ที่ตรงตามมาตรฐาน จากคอมพิวเตอร์ (ตัวเลือก 2x3 และ 2x4)
 • สายไฟเฉพาะภูมิภาค
 • โปสเตอร์การผสานรวม

รายการต่อไปนี้ไม่ได้รวมอยู่ในกล่องและต้องจัดเตรียมแยกต่างหาก: