System Memory for Intel® NUC Kits NUC11PAQ, NUC11PAH and NUC11PAK

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000058053

13/01/2021

ข้อต้องด้านหน่วยความจํา

  • สนับสนุน 1.2V DDR4 SO-DIMM สองตัว
  • 3200 MHz
  • ไม่มีกุญแจ, ไม่ใช่ ECC
  • ด้านเดียวหรือสองด้าน
  • หน่วยความจําที่แนะนาขั้นต่า: 4 GB
  • หน่วยความจําสูงสุด: 64 GB
  • รองรับเฉพาะเทคโนโลยีหน่วยความจํา 8 Gbit และ 16 Gbit (ความหนาแน่น SDRAM)
  • การตรวจจับการมีอยู่แบบอนุกรม (SPD)

ดูข้อมูลจํา เพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ของคุณเพื่อดูรายละเอียดและข้อจําเพาะด้านหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้Intel® Product Compatibility Toolทั้งหมดเพื่อ:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาหน่วยความจําในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC