การใช้ Application Programming Interface (API) ของ Application Programming Interface (API) หลังการฝึกอบรมเพื่อแปลงโมเดลเป็น "INT8"

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058024

20/05/2022

การใช้ Post Optimization Toolkit API เพื่อแปลงโมเดลเป็น INT8 (PDF) PDF icon
PDF นี้มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ API ชุดเครื่องมือหลังการฝึกอบรมและวิธีการปรับใช้เพื่อแปลงโมเดลเป็น INT8

ขนาด: 609 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2020

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*