ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Intel® Developer Cloud สําหรับ Edge

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058023

06/10/2022

Intel® Developer Cloud สําหรับ Edge (PDF) PDF icon
PDF นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณ:

  • เชื่อมต่อกับ Intel® Developer Cloud สําหรับ Edge
  • รันงานหลังจากเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลแล้ว
  • เรียกใช้Intel® Distributionของชุดเครื่องมือ OpenVINO™ บน Intel® Developer Cloud สําหรับ Edge

ขนาด: 550 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2020

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*