ID บทความ: 000058004 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 30/03/2023

วิธีถอนการติดตั้ง Intel® Performance Maximizer

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนถอนการติดตั้ง Intel® Performance Maximizer

คำอธิบาย

วิธีถอนการติดตั้ง Intel® Performance Maximizer (Intel® PM)

ความละเอียด

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ถอนการติดตั้ง Intel Performance Maximizer จากระบบของคุณ: ใช้ไอคอนค้นหาที่อยู่ด้านล่างซ้าย พิมพ์ใน เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก  คลิกไอคอน Intel Performance Maximizer แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง 
  2. เปิด การจัดการดิสก์. คลิ กขวา ไอคอน Windows และ เลือก การจัดการดิสก์.
    • คุณจะเห็นพาร์ติชันหลักตามด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรร
    • คลิกขวาที่ พาร์ติชันหลักและเลือกตัวเลือก ขยายไดรฟ์ข้อมูล คุณจะได้รับคําแนะนําผ่านตัวช่วย
  3. รีบูต ระบบของคุณ
หมาย เหตุ

Intel® Performance Maximizer ไม่รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 และ 12 ไม่มีแผนที่จะรองรับการปรับแต่งการโอเวอร์คล็อกอัตโนมัติสําหรับผลิตภัณฑ์เจนเนอเรชั่นในอนาคตโดยใช้แอปพลิเคชัน Intel® Performance Maximizer

ข้อมูลเพิ่มเติม

Intel® Performance Maximizer จะเลิกผลิตในวันที่ 24 เมษายน 2023 สําหรับประสบการณ์การโอเวอร์คล็อกแบบอื่น สํารวจ Intel® Extreme Tuning Utility

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้