หน่วยความจําระบบสําหรับ Intel® NUC11TN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000057979

29/11/2021

ข้อกําหนดของหน่วยความจํา

  • รองรับ 1.2V DDR4 SO-DIMM สองตัว
  • 2133/2400/3200 MHz
  • ไม่มีบัฟเฟอร์ ไม่ใช่ ECC
  • ด้านเดียวหรือสองหน้า
  • หน่วยความจําขั้นต่ําที่แนะนํา: 4 GB
  • หน่วยความจําสูงสุด: 64 GB
  • รองรับเทคโนโลยีหน่วยความจํา 8 Gbit และ 16 Gbit เท่านั้น (ความหนาแน่น SDRAM)
  • การตรวจจับสถานะซีเรียล (SPD)

ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับ Intel® NUC ของคุณสําหรับรายละเอียดและข้อกําหนดของหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้ในIntel® Product Compatibility Tool