ชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPBC510 และชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - ข้อมูลการรับประกัน LAPBC710

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000057945

23/06/2021

ระยะเวลาการรับประกันสำหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC510 และชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710 ถูกกำหนดโดยรหัสผลิตภัณฑ์ ตารางด้านล่างจะแสดงระยะเวลาการรับประกันโดยอิงตามหมายเลขผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ หากชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 หรือชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15V ของคุณมีการรับประกัน 2 ปี แบตเตอรี่จะมีการรับประกันเพียง 1 ปีเท่านั้น

 

รหัสผลิตภัณฑ์ ระยะเวลารับประกัน
BBC510BAB7A02

ระบบ - 2 ปี

แบตเตอรี่ - 1 ปี

BBC510BAJ7A09
BBC510BAK7A03
BBC510BAU7A01
BBC510BAU7A04
BBC510BAU7A06
BBC510BAU7A0T
BBC510BCB7A02
BBC510BCBXBC2
BBC510BCF7A02
BBC510BCG7A02
BBC510BCI7A02
BBC510BCJ7A09
BBC510BCK7A03
BBC510BCN7A02
BBC510BCS7A02
BBC510BCU7A01
BBC510BCU7A04
BBC510BCU7A06
BBC510BCU7A0T
BBC510EAB7A02
BBC510EAJ7A09
BBC510EAK7A03
BBC510EAU7A01
BBC510EAU7A04
BBC510EAU7A06
BBC510EAU7A0T
BBC510EAUXBC6
BBC510ECB7A02
BBC510ECJ7A09
BBC510ECK7A03
BBC510ECU7A01
BBC510ECU7A04
BBC510ECU7A06
BBC510ECU7A0T
BBC510UCL7A01
BBC5V0BCB7A02
BBC5V0BCF7A02
BBC5V0BCG7A02
BBC5V0BCJ7A09
BBC5V0BCK7A03
BBC5V0BCU7A01
BBC5V0BCU7A04
BBC5V0BCU7A06
BBC5V0BCU7A0T
BBC710BCB7B02
BBC710BCF7B02
BBC710BCG7B02
BBC710BCI7B02
BBC710BCJ7B09
BBC710BCK7B03
BBC710BCU7B01
BBC710BCU7B04
BBC710BCU7B06
BBC710BCU7B0T
BBC710BCUXBC1
BBC710ECB7B02
BBC710ECJ7B09
BBC710ECK7B03
BBC710ECU7B01
BBC710ECU7B04
BBC710ECU7B06
BBC710ECU7B0T
BBC710ECUXBC1
BBC710UCL7B01
BBC7V0BCB7B02
BBC7V0BCF7B02
BBC7V0BCG7B02
BBC7V0BCJ7B09
BBC7V0BCK7B03
BBC7V0BCU7B01
BBC7V0BCU7B04
BBC7V0BCU7B06
BBC7V0BCU7B0T
LAPBC510
LAPBC510A
LAPBC5V0
LAPBC710
LAPBC7V0
CBC5A0ECLXAD1 1 ปี
CBC5A0UCUXAD1
CBC7A0ECLXBD1
CBC7A0UCUXBD1

ดูข้อมูลการรับประกันสำหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC เพื่อรับทราบข้อมูลการรับประกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณ และขอรับบริการสนับสนุนการรับประกัน
ระบุชุดแล็ปท็อป Intel® NUC ของคุณ