ID บทความ: 000057785 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 05/10/2022

ทําไมIntel® Network Adaptersไม่ให้บูตระบบ

สิ่งแวดล้อม

Intel® Gigabit CT Desktop Adapter อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย Intel®

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการทดสอบปัญหาการบูตที่เกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต

คำอธิบาย

เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์บนพอร์ต PCI ระบบจะไม่บูทหรือถูกตรวจจับ

ความละเอียด

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา:

  1. เมื่อไม่ได้ต่อสายไฟออกจากคอมพิวเตอร์ ให้ถอดการ์ดเสริมอะแดปเตอร์เครือข่ายออก
  2. ทดสอบ ระบบด้วย การ์ดเสริม อื่นเพื่อทดสอบว่าระบบบูทได้ดีหรือไม่
  3. แล้วติดตั้งการ์ดที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าปัญหายังคงเกิดขึ้นหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้