คำแนะนำสำหรับการตั้งค่า BIOS และตัวเลือกการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Optane™หน่วยความจำถาวรบน Intel® Server Board S2600WF และตระกูลผลิตภัณฑ์ตระกูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000057767

04/11/2020

การสนับสนุนสำหรับ Intel® Optane™ซีรีส์หน่วยความจำถาวร๑๐๐ถูกนำมาใช้กับรุ่นที่2ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ปรับขยายได้

เอกสารนี้ให้คำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าของระบบ BIOS เพื่อสนับสนุนโหมดการทำงานที่ต้องการของหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™

หมาย เหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างที่อ้างอิงถึงในเอกสารจำเป็นต้องมีการเข้าถึงบัญชีไปยังศูนย์กลางทรัพยากรและการออกแบบ

คู่มือผู้ใช้ (PDF)PDF icon

ขนาด: ๑.๖๕ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*