เอกสารกฎระเบียบสําหรับ Intel® NUC Compute Element CM11EB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057634

24/08/2022

ใบรับรองและการประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกฎระเบียบและข้อมูลความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC Element (รุ่นกฎระเบียบ: CM11EB)

  • Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBC4W
  • Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBI38W
  • Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBI58W
  • Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBV58W
  • ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11EBI716W
  • ส่วนประกอบประมวลผล Intel® NUC 11 CM11EBV716W

หมาย เหตุ

Intel® NUC Element ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในบางประเทศ ผู้ประกอบระบบมีความรับผิดชอบในการทดสอบและรับการอนุมัติกฎระเบียบเฉพาะประเทศเพิ่มเติม รวมถึงใบรับรองทั่วทั้งระบบ ดู ข้อมูลกฎระเบียบสําหรับ Intel NUC สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับบ้านทดสอบ สําหรับ Element ที่มีระบบไร้สาย โปรดดูคู่มือกฎระเบียบที่จัดส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผนวกรวมและการทดสอบ

บางประเทศอาจต้องมีใบรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์ที่รับผิดชอบในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตลาดท้องถิ่นจะต้องผ่านการรับรองบางอย่าง

 

ใบรับรองส่วนประกอบไร้สาย เอกสารข้อมูล Material Declaration และอุปกรณ์เสริม
ส่วนประกอบไร้สายเอกสารข้อมูล Material Declarationซีรี่ส์
ใบรับรองอะแดปเตอร์ Wi-Fi

MDDS

สําหรับใบรับรองเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์จ่ายไฟ สายไฟ และแบตเตอรี่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Intel

ใบรับรองและการประกาศผลิตภัณฑ์เฉพาะประเทศ
ภูมิภาคเอกสารกฎระเบียบ
ทุกภูมิภาคใบรับรองการปฏิบัติตาม UL (PDF)PDF icon
ขนาด: 53 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ใบรับรอง 4268 (PDF)PDF icon
ขนาด: 66 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ใบรับรอง ARPANSA (PDF)PDF icon
ขนาด: 63 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ใบรับรอง CISPR 32 (PDF)PDF icon
ขนาด: 58 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
สหภาพยุโรป

คําประกาศความสอดคล้องของ Intel & RoHS

ใบรับรอง CB - LVD, CE Safety (PDF)PDF icon
ขนาด: 167 KB
วันที่: ธันวาคม 2020

ใบรับรอง CE EMC ETSI EN 301 489 (PDF)PDF icon
ขนาด: 167 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ใบรับรอง EN IEC 62311 EN 62479 (PDF)PDF icon
ขนาด: 65 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ใบรับรอง ETSI EN 300 440 (PDF)PDF icon
ขนาด: 74 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ใบรับรอง ETSI EN 300 328 (PDF)PDF icon
ขนาด: 93 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ใบรับรอง ETSI EN 301 893 (PDF)PDF icon
ขนาด: 72 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ใบรับรอง CE EMC 55032 (PDF)PDF icon
ขนาด: 88 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
ญี่ปุ่นใบรับรอง VCCI EMC (PDF)PDF icon 
ขนาด: 63 KB
วันที่: ธันวาคม 2020
เกาหลีใต้ใบรับรอง KCC MSIP EMC (PDF)PDF icon 
ขนาด: 174 KB
วันที่: มกราคม 2021
ไต้หวัน

ใบรับรอง BSMI RoHS (PDF)PDF icon
ขนาด: 89 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2020

ใบรับรอง BSMI (PDF)PDF icon
ขนาด: 2.2 MB
วันที่: เมษายน 2021

สหรัฐอเมริกา / แคนาดา

ใบรับรองความสอดคล้อง FCC-ISED-ICES (PDF)PDF icon
ขนาด: 132 KB
วันที่: เมษายน 2021

ใบรับรองความสอดคล้องของ FCC-ISED (PDF)PDF icon
ขนาด: 56 KB
วันที่: มกราคม 2021

ใบรับรอง UL 62368 (PDF)PDF icon
ขนาด: 1.44 MB
วันที่: พฤษภาคม 2021

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*