เอกสารกฎระเบียบสําหรับ Intel® NUC Board Element CMB2GB และ Intel® NUC Assembly Element CMA2GB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057632

08/04/2022

ใบรับรองและการประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกฎระเบียบและข้อมูลความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC Element (รุ่นกฎระเบียบ: CM2GB)

  • Intel NUC Board Element CMB2GB
  • Intel® NUC Assembly Element CMA2GB
ใบรับรองส่วนประกอบไร้สาย เอกสารข้อมูล Material Declaration และอุปกรณ์เสริม
ส่วนประกอบไร้สายเอกสารข้อมูล Material Declarationซีรี่ส์
ใบรับรองอะแดปเตอร์ Wi-Fi

MDDS

สําหรับใบรับรองอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์จ่ายไฟ สายไฟ และแบตเตอรี่ โปรดติดต่อ intel.com/support

ใบรับรองและการประกาศผลิตภัณฑ์เฉพาะประเทศ
ภูมิภาคเอกสารกฎระเบียบ
ทุกภูมิภาคใบรับรอง CBPDF icon
ขนาด: 235 KB วันที่: มีนาคม 2021
คําประกาศความสอดคล้องของ Intelคําประกาศความสอดคล้องของ Intel & RoHS
ญี่ปุ่นใบรับรองการยอมรับ VCCIPDF icon
ขนาด: 139 KB วันที่: ตุลาคม 2020
เกาหลีใต้ใบรับรอง KCC MSIP EMCPDF icon
ขนาด: 174 KB วันที่: พฤศจิกายน 2020
ไต้หวัน

ใบรับรอง CMA2GB BSMI RoHSPDF icon
ขนาด: 136 KB วันที่: มิถุนายน 2021

ใบรับรอง CMB2GB BSMI RoHSPDF icon
ขนาด: 135 KB วันที่: มิถุนายน 2021

ใบรับรอง BSMIPDF icon
ขนาด: 1.5 MB วันที่: เมษายน 2021

สหรัฐอเมริกาและแคนาดาใบรับรองความสอดคล้อง FCC-ISEDPDF icon
ขนาด: 101 KB วันที่: ตุลาคม 2020