ID บทความ: 000057555 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/12/2022

การสนับสนุน Intel Quick Sync สําหรับตัวแปลงรหัสสื่อ HEVC 4:2:2

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

บทความเกี่ยวกับการสนับสนุนการเข้ารหัสและถอดรหัสสื่อบนตัวแปลงรหัส HEVC พร้อมการสุ่มตัวอย่างสี 4:2:2

คำอธิบาย

กราฟิก Intel รองรับการเข้ารหัสและการถอดรหัส HEVC แบบเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์บนตัวอย่างสีแบบ 4:2:2 ได้หรือไม่

ความละเอียด

โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 10 และใหม่กว่าให้การสนับสนุนการเข้ารหัสและการถอดรหัส HEVC ของฮาร์ดแวร์ในการสุ่มตัวอย่างสีแบบ 4:2:2 ผ่าน Quick Sync

คอนโทรลเลอร์กราฟิกก่อนหน้าบนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 9 และเก่ากว่าถูกจํากัดไว้ที่การสุ่มตัวอย่างสี HEVC 4:2:0 สําหรับการเข้ารหัสและการถอดรหัสที่เร่งความเร็วของฮาร์ดแวร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 58 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้