ID บทความ: 000057512 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 23/06/2023

วิธีปรับลดเฟิร์มแวร์ของ อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet X710-T2L เป็นเวอร์ชัน 7.1

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet X710-T2L ไม่รองรับเวอร์ชั่น NVM (Non Volatile Memory) เวอร์ชั่น 7.1 และก่อนหน้า

คำอธิบาย

ในขณะที่ทําการลดระดับเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสิ้น รายงานของระบบ: ไม่มีการอัปเดต ทั้งเมื่อพยายามปรับลดรุ่นจากทั้ง 7.3 และ 8.0 เป็น 7.0

ความละเอียด

NVM เวอร์ชั่น 7.2 เป็นเวอร์ชันแรกที่รองรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T2L และ X710-T4L

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้