ID บทความ: 000057279 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 13/12/2021

กราฟิก Intel® รองรับความลึกของสี 10 บิตหรือไม่

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

กราฟิกในตัวสามารถรองรับความลึกของสี 10 บิตได้

คำอธิบาย

วิธีดูว่าอุปกรณ์กราฟิก Intel® ของคุณรองรับจอแสดงผลที่มีความลึกของสี 10 บิตหรือไม่

วิธีแก้ไข

กราฟิก Intel รองรับความลึกของสีแบบ 10 บิตและ 12 บิต (เรียกว่า Deep Color) ไดรเวอร์ Intel Grapchics ในปัจจุบันจะตั้งค่าความลึกของสีตามการกําหนดค่าระบบปฏิบัติการตามค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าความลึกของสีได้ด้วยตนเองที่ 10 หรือ 12 บิต เริ่มต้นที่ ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel® เวอร์ชั่น 1.100.3407.0 สําหรับ การเชื่อมต่อ HDMI แบบเนที ฟ (หากรองรับโดยจอแสดงผล)

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งาน HDR (High Dynamic Range) และ WCG (Wide Color Gamut) ในระบบปฏิบัติการเพื่อความลึกของสีที่สูงขึ้นโดยไปที่ การตั้งค่า Windows > Display > Windows HD Color หากเนื้อหาที่คุณกําลังพยายามดูเป็นแบบ 10 บิต ให้เปลี่ยนไปใช้โหมด Full Screen และไดรเวอร์จะเปลี่ยนไปใช้ความลึกของสีที่สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยเปิดใช้งาน HDR และ WCC แล้ว ซึ่งก็เป็นจริงสําหรับแอปพลิเคชัน DirectX ส่วนใหญ่

หมาย เหตุระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชันที่กําลังดู อยู่ และไดรเวอร์จะกําหนดโดยอัตโนมัติว่าโหมดใดคือโหมดที่ดีที่สุดในการแสดงแบบไดนามิก

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้