ID บทความ: 000057277 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 13/01/2023

การสนับสนุนการ์ดเสริม PCIe สําหรับIntel® Server Board S2600WF

สิ่งแวดล้อม

Intel® Server Board S2600WFT

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการตรวจสอบหากไม่พบการ์ดเสริมในช่องเสียบ Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)

คำอธิบาย

ตรวจไม่พบการ์ด PCI Express เพื่อทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ความละเอียด

ตรวจสอบ ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board S2600WF >>ส่วน "การสนับสนุนการ์ดเสริม 6.2 PCIe*"

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์มีช่องเสียบการ์ด Riser สามช่องที่ระบุว่าเป็น: ช่องเสียบ Riser #1, ช่องเสียบ Riser #2 และช่องเสียบ Riser #3 ตามข้อมูลจําเพาะของ PCIe ช่องเสียบการ์ด Riser แต่ละช่องสามารถรองรับพลังงานสูงสุด 75 W เลนบัส PCIe สําหรับแต่ละช่องเสียบการ์ด Riser ได้รับการสนับสนุนโดยโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งทั้งสองตัว

รองรับการ์ดเสริม PCIe*:
example image

 

ในการตรวจสอบว่าระบบ BIOS ตรวจพบการ์ด PCI Express หรือไม่ ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง:

ไปที่ BIOS ตามด้วย Advanced แล้ว การกําหนดค่า PCI ตามด้วย UEFI Option ROM Control

ทําตามขั้นตอน ด้านล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดการบูต:

  1. เปิดระบบ
  2. กด F2 เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่เมนู BIOS
  3. นําทางไปยัง Advanced > PCI Configuration > UEFI Option ROM Control

 

ดู ภาพด้านล่างสําหรับภาพประกอบ

example image

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 40 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้