ข้อมูลความเข้ากันได้สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000057241

17/04/2023

เลือก หัวข้อเพื่อค้นหาข้อมูลความเข้ากันได้:

หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100

หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 200