ข้อมูลการเข้ากันได้สำหรับ Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000057241

02/12/2020