การประมวลผลหลายเฟรมในการสาธิต Python* เป้าหมายหลายตัวของกล้องหลายตัว

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000057233

06/06/2023

ชุดเครื่องมือ Intel® OpenVINO™ ประกอบด้วยการสาธิต Python* แบบหลายเป้าหมายของกล้องหลายตัว การสาธิตนี้ใช้โมเดลการตรวจจับบุคคลและโมเดลการระบุตัวตนใหม่ รุ่นที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วจะรวมอยู่ใน Open Model Zoo หรือคุณสามารถใช้โมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมของคุณเอง

การสาธิตแบบ Multi Camera Multi Target Python* ต้องใช้เส้นทางไปยังสตรีมวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆ ที่ระบุด้วยบรรทัดคําสั่ง - -cam_ids สําหรับดัชนีของกล้องเว็บแต่ละตัว หรือ --วิดีโอ สําหรับพาธไปยังไฟล์วิดีโอ
การสาธิตจะอ่านชุดเฟรมจากกล้องเว็บหรือวิดีโอทีละตัวและเรียกใช้ผ่านรูปแบบการตรวจจับบุคคลสําหรับแต่ละวัตถุที่ตรวจพบ แต่ละออบเจ็กต์ที่ระบุจะมี ID ที่ได้รับมอบหมายและออบเจ็กต์จะแสดงขึ้นพร้อมกล่องขอบเขต

คุณสามารถระบุขนาดชุดคําสั่งเป็นบรรทัดคําสั่งที่ใช้เฟรมทั้งหมดและทําการอนุมานบนแต่ละเฟรมพร้อมกัน

ตัวอย่างเช่น การใช้ตัวอักษร ตัวอักษร -bs x (โดยที่ x คือจํานวนสตรีมวิดีโอ) การสาธิตจะดึงเฟรมจากการสตรีมวิดีโอแต่ละครั้งและทําการอนุมานบนแต่ละเฟรมพร้อมกัน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสาธิตนี้ โปรดไปที่ หน้า การสาธิต Multi Camera Multi Target Python*