ID บทความ: 000057167 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 06/01/2023

มีเครื่องมือใดบ้างที่สามารถทํางานร่วมกับ PMem ได้

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

แสดงรายการเครื่องมือที่พร้อมใช้งานสําหรับการทํางานกับ PMem

คำอธิบาย

มีเครื่องมือใดบ้างสําหรับการทํางานกับ PMem

ความละเอียด

หน้า แหล่งข้อมูลนักพัฒนาสําหรับการใช้งาน PM มีความช่วยเหลือและเอกสารเกี่ยวกับ IPMCTL, NDCTL, PMDK, โมเดลการเขียนโปรแกรม, ข้อมูลจําเพาะ และอื่นๆ

มีเครื่องมือการจัดการบรรทัดคําสั่งใดให้บ้าง

ลิงก์ต่อไปนี้มีเครื่องมือการจัดการโอเพนซอร์ส จําเป็นต้องติดตั้งทั้ง Ipmctl และ ndctl เพื่อการจัดการบรรทัดคําสั่งที่เหมาะสม

ตัวติดตั้งสําหรับเวอร์ชั่นสําเร็จรูปมีให้บริการตามที่แสดงด้านล่าง:

เวอร์ชั่น Windows* มาถึง แล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้