สวิตช์ PCIe* และรีไทม์เมอร์สําหรับIntel® Server Boardตระกูล S2600WF และ S2600ST

เอกสาร

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

000057106

17/02/2022

นอกจากพอร์ต OCuLink แบบออนบอร์ดแล้ว คุณยังสามารถใช้สวิตช์ PCIe* หรือการ์ดเสริมรีไทม์เมอร์เพื่อเชื่อมต่อ NVMe* SSD ได้มากขึ้นบนIntel® Server Boardตระกูล S2600WF และ S2600ST ในทางปฏิบัติ แล้ว การ์ดรีไทม์เมอร์สามารถให้ทรูพุตที่ดีขึ้น แต่การ์ดสวิตช์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากสามารถเสียบในช่องเสียบ x8 หรือ x16 PCIe ที่มีอยู่ในขณะที่รีไทม์เมอร์ต้องใช้ช่องเสียบ x16 PCIe

 สวิตช์ PCIe* 8 พอร์ต AXXP3SWX08080สวิตช์ PCIe 4 พอร์ต AXXP3SWX08040รีไทม์เมอร์ PCIe 4 พอร์ต AXXP3RTX16040
อินเตอร์เฟซ PCIe*PCIe* เจนเนอเรชั่น 3 x8PCIe เจนเนอเรชั่น 3 x8PCIe เจนเนอเรชั่น 3 x16
จํานวนไดรฟ์ NVMe* ที่รองรับ844
เหตุผลที่เป็นไปได้ในการเลือก

- ช่องเสียบที่พร้อมใช้งานในระบบ
- ต้องการการสนับสนุนไดรฟ์ NVMe* มากกว่า 4 ไดรฟ์
- NVMe 4+ ที่สามารถบู๊ตได้จะปรับตั้งค่า RAID พร้อมIntel® Virtual RAID on CPU

- ช่องเสียบที่พร้อมใช้งานในระบบ

- NVMe 4+ ที่สามารถบู๊ตได้จะปรับตั้งค่า RAID พร้อมIntel® Virtual RAID on CPU

- ทรูพุตที่ดีขึ้น

- NVMe 4+ ที่สามารถบู๊ตได้ จะปรับตั้งค่า RAID พร้อมIntel® Virtual RAID on CPU

 

หมาย เหตุ

โปรดดูคู่มือการกําหนดค่าสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel ของคุณสําหรับการกําหนดค่าที่รองรับและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับIntel® Server Board S2600WF
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับ Intel® Server Board S2600ST
วิธีการเชื่อมต่อไดรฟ์ NVMe* 24 ตัวเข้ากับIntel® Server Board S2600WF