การปรับขนาดแบบ Intel® Retro คืออะไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057030

26/08/2022

Intel® Retro Scaling หรือที่เรียกว่าการปรับขนาดอัตราส่วนจํานวนเต็ม ทําให้เกมที่มีสไตล์เก่ากว่าที่สร้างขึ้นสําหรับหน้าจอขนาดเล็กที่ชัดเจนและคมชัดเมื่อดูบนหน้าจอที่ทันสมัยขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูง เมื่อการตั้งค่านี้ปิดอยู่ กราฟิกพิกเซลศิลป์จะปรากฏบนจอแสดงผลสมัยใหม่หรืออ่อน

การปรับขยายความกว้างคงที่และการปรับขยายตามความกว้างแบบย้อนหลัง

ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®ให้ความกว้างคงที่หรือปรับขนาดสําหรับการปรับขยายแบบย้อนหลังของ Intel®

ความกว้างคงที่ (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ true integer scaling) ให้ความคมชัดสูงสุด แต่อาจนําไปสู่การใช้พื้นที่จอแสดงผลในระดับย่อยที่ดีที่สุดเมื่ออัตราส่วนภาพของเกมไม่ตรงกับจอแสดงผล

Scaled Width (หรือที่เรียกว่าการแทรกระหว่างเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด) ให้ประโยชน์ในทํานองเดียวกันกับความกว้างคงที่ แต่ในบางกรณีอัตราส่วนภาพของจอแสดงผลไม่เหมือนกับเนื้อหาของเกม การตั้งค่านี้จะปรับขนาดเนื้อหาเพื่อให้ใช้พื้นที่การแสดงผลแบบเต็มได้ดีขึ้น การตั้งค่านี้อาจทําให้เกิดการบิดเบี้ยวในภาพในกรณีเหล่านั้นเนื่องจากการใช้มาตราส่วนส่วน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับสเกลจํานวนเต็ม โปรดดู การสนับสนุน Integer Scaling บนกราฟิก Intel®

ข้อกําหนดขั้นต่ํา:

  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10 หรือใหม่กว่า
  • เวอร์ชัน Intel® Graphics Driver 26.20.100.7212 หรือใหม่กว่า
  • ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel® เวอร์ชั่น 1.100.1725.0 หรือใหม่กว่า
  • Windows® 11 หรือ Windows® 10 เวอร์ชัน 1709 หรือใหม่กว่า
หมาย เหตุการตั้งค่าส่วนกลางรองรับเฉพาะบนแพลตฟอร์มที่มีโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ "G" เจนเนอเรชั่น 10 (ผลิตภัณฑ์เดิมเรียกว่า Ice Lake) หรือใหม่กว่า

วิธีเปิดใช้งาน Intel® Retro Retro Scaling

  1. เปิดศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®
  2. ในบ้าน ให้เลือก การตั้งค่าส่วนกลาง
  3. คลิกเมนูดรอปดาวน์สําหรับการปรับขยายแบบย้อนหลัง แล้วเลือก ความกว้างที่ปรับขนาด หรือ ความกว้างคงที่
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel® – คําถามที่พบบ่อย (คําถามที่พบบ่อย)
วิธีการติดตั้งศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®