ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Ready Mode Technology (Intel® RMT)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057007

13/07/2020

Intel ได้ยกเลิกการตลาดและการพัฒนาสำหรับ Intel® Ready Mode Technology (Intel® RMT) ที่มีผลบังคับใช้ทันที