อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056994

23/02/2023

อภิธานศัพท์นี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีอยู่ใน BIOS ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC การแสดงตนของเมนูและการตั้งค่า BIOS จะขึ้นอยู่กับรุ่นชุดแล็ปท็อป Intel NUC ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง และเวอร์ชัน BIOS

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับ BIOS สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC PDF icon
ขนาด: 499 KB
วันที่: พฤษภาคม 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1

หมาย เหตุอภิธานศัพท์ BIOS สําหรับแล็ปท็อป Intel® NUC ได้รับการปรับปรุงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 และจะไม่มีการอัปเดตในอนาคต