คู่มือการแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบสถานภาพของศูนย์ข้อมูล Intel® Optane™

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000056974

26/01/2022

เอกสารต่อไปนี้สามารถใช้เป็นคู่มือสําหรับการใช้เครื่องมือ NVMe-CLI โอเพนซอร์สสําหรับการตรวจสอบสถานภาพและการแก้ไขปัญหาสําหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

  • Intel® Optane™ SSD DC P4800X
  • Intel® Optane™ SSD DC P4801X
  • Intel® Optane™ SSD DC D4800X

เอกสารข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบสถานภาพสําหรับ Intel® Optane™ DC SSD (PDF) PDF icon
ขนาด: 262 KB
วันที่: Jule 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 001

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
หน้าการสนับสนุน Intel® Optane™ SSD DC P4800X
หน้าการสนับสนุน Intel® Optane™ SSD DC P4801X
หน้าการสนับสนุน Intel® Optane™ SSD DC D4800X