ID บทความ: 000056875 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/03/2023

รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™บน Linux* หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

ระบบปฏิบัติการ linux* หน่วยความจํา Intel® Optane™

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

การรองรับระบบปฏิบัติการสําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™

คำอธิบาย

ต้องใช้ขั้นตอนใดในการเปิดใช้งานหน่วยความจํา Intel® Optane™ ใน Linux*

ความละเอียด

การเร่งความเร็วของระบบที่มีหน่วยความจํา Intel® Optane™รองรับในระบบปฏิบัติการ Windows 10 รุ่น 64 บิต  ซึ่งไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ รวมถึง Linux

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้