ID บทความ: 000056781 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 16/08/2023

ฉันจะรายงานปัญหาความปลอดภัยและช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Intel® ได้อย่างไร

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีสื่อสารช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Intel กับทีมตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Intel

คำอธิบาย

พบปัญหาช่องโหว่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel®

ความละเอียด

รายงานช่องโหว่

หากคุณมีปัญหาหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้แบรนด์ Intel ให้ ส่งอีเมล ไปยัง secure@intel.com เข้ารหัสข้อมูลสําคัญโดยใช้ คีย์สาธารณะ PGP ของเรา

ให้ ข้อมูลให้มากที่สุดซึ่งรวมถึง:

  • ผลิตภัณฑ์และเวอร์ชันที่ได้รับผลกระทบ
  • คําอธิบายโดยละเอียดของช่องโหว่
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ทราบ

สมาชิกในทีมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Intel จะตรวจสอบอีเมลของคุณ และติดต่อคุณเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํางานของ Intel ในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย โปรดดู:

สําหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่บนเว็บภายนอกของ Intel (Intel.com และโดเมนย่อยที่เกี่ยวข้อง) โปรดติดต่อทีมวิจัยความปลอดภัยภายนอกของ Intel

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหม

หากคุณ

  • มีคําถามเกี่ยวกับคุณสมบัติความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Intel
  • ต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค
  • ต้องการการอัปเดตหรือโปรแกรมแก้ไขผลิตภัณฑ์

ไปที่ การสนับสนุนและดาวน์โหลด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้