คําแนะนําการอัปเดตและกู้คืน BIOS สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUCด้วยคอร์ BIOS เฟิร์มแวร์ Aptio® V UEFI

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056678

11/11/2021

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUCทั้งหมดใช้คอร์ BIOS ของเฟิร์มแวร์ Aptio® V UEFI

หมาย เหตุ

 • ไฟล์อัปเดต BIOS ล่าสุดสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUCมีอยู่ในศูนย์การดาวน์โหลด
 • คําแนะนําการอัปเดตยังมีอยู่ในรูปแบบ PDF

  คําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับ Intel® NUC พร้อม Aptio® V UEFI Firmware BIOS Core PDF icon
  ขนาด: 138 KB
  วันที่: ธันวาคม 2020

 • เมื่อกระบวนการอัปเดตเริ่มต้นขึ้นอย่าปิดระบบของคุณจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการอัปเดตจะใช้เวลาถึง 3 นาที หากกระบวนการอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทํางานอย่างไม่ถูกต้อง เราขอแนะนําให้ทํากระบวนการนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีพาวเวอร์ซัพพลายที่สม่ําเสมอ (ควรใช้กับ UPS)
 • ไม่แนะนําให้ปรับลด BIOS เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าและอาจไม่รองรับ BIOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าอาจไม่รองรับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุด การแก้ไขข้อบกพร่อง อัปเดตการรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ หรือรองรับการแก้ไขบอร์ดล่าสุดที่ผลิตในปัจจุบัน หากคุณพยายามปรับลดรุ่นเป็น BIOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า และเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์Intel® MEมีอายุมากกว่าในมาเธอร์บอร์ดในปัจจุบัน จะไม่มี การรองรับการปรับลดรุ่น
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้บันทึกการตั้งค่า BIOS ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากค่าเริ่มต้น เพื่อให้สามารถกู้คืนได้หลังจากอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์
 • เราไม่แนะนําให้ใช้การกู้คืน BIOS เพื่ออัปเดต BIOS เนื่องจากไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์ EC ใช้การกู้คืน BIOS เพื่อปรับลดรุ่นหรือติดตั้ง BIOS เวอร์ชันเดียวกันที่ติดตั้งไว้แล้วเท่านั้น

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การอัปเดต Express BIOS (ใช้ Windows)
 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก การอัปเดต Express BIOS (.EBU.exe) ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Express BIOS Update

 2. คลิ กสอง ครั้ง EBU.exe เพื่อเรียกใช้การอัปเดต Express BIOS

  Run the Express BIOS update

  หมาย เหตุคุณต้องเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC เพื่อเรียกใช้การอัปเดต BIOS โดยใช้วิธีการ Express BIOS
 3. กล่องโต้ตอบคําสั่งจะปรากฏขึ้น กด Y เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์และเริ่มการอัปเดต

  Press Y to restart the computer

 4. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
 5. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบู๊ตกลับเข้าสู่ Windows
อัปเดต F7 ตัวเลือกการอัปเดต F7 BIOS ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของระบบในระหว่างกระบวนการบู๊ตและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลด
 1. ดาวน์โหลด และ บันทึก BIOS (.หมวก) ไปยังอุปกรณ์ USB

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. เสียบ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 3. เริ่มชุดแล็ปท็อป Intel NUC ระหว่างการบู๊ต เมื่อมีข้อความแจ้ง F7 ปรากฏขึ้นให้กด F7เพื่อเข้าสู่เครื่องมือ BIOS Flash Update
 4. เลือก อุปกรณ์ USB และ กด ป้อน.

  Select the USB device and press Enter

 5. เลือก ไฟล์CAPและกด Enter
 6. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดต BIOS โดยกด Enter
 7. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
 8. เมื่อการอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์จะบู๊ตกลับเข้าสู่ Windows
การกู้คืน BIOS ด้วยเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 1. ดาวน์โหลด การกู้คืน ไฟล์ ZIP ตัว อย่าง เช่น:

  Download the file

 2. แยก ไฟล์ CAP และ โอน ย้าย ไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

  หมาย เหตุ

  • สามารถมีไฟล์ .cap ได้เพียงไฟล์เดียวบนรากของแฟลชไดรฟ์ USB หรือกระบวนการกู้คืนจะไม่ทํางาน

  There can only be one cap file

 3. เสียบ แฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB บนชุดแล็ปท็อป Intel NUCเมื่อปิดอยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป) และ เชื่อมต่อ ชุดแล็ปท็อป Intel NUCเข้ากับไฟ AC
 4. กดปุ่มค้างไว้ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเป็นเวลา 6-7 วินาที ปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น

  Power Button Menu will appear

 5. กด F4เพื่อเริ่มการกู้คืน BIOS
 6. รอ 2-3 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
 7. ชุดแล็ปท็อป Intel NUCจะรีสตาร์ตโดยอัตโนมัติเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 8. ถอด แฟลชไดรฟ์ USB
 9. รีสตาร์ ตเครื่องคอมพิวเตอร์
การกู้คืน BIOS โดยจัมเปอร์รักษาความปลอดภัยสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme เท่านั้น
หมาย เหตุ
 • การกู้คืน BIOS โดยใช้จัมเปอร์ความปลอดภัยของ BIOS จะล้างคีย์ Trusted Platform Module (TPM), คีย์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) และคีย์การปกป้องเนื้อหาดิจิทัลแบนด์วิดธ์สูง (HDCP)
 • คีย์เหล่านี้จะไม่ถูกกู้คืนหลังจากการกู้คืน BIOS
 1. ดาวน์โหลด การกู้คืน.zip แฟ้ม ตัว อย่าง เช่น:

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. แยก การกู้คืน.zip ไฟล์และ คัด ลอก โฟลเดอร์ EFI ถึงระดับรากของแฟลชไดรฟ์ USB

  Extract the files

  หมาย เหตุ
  • การแตกไฟล์ด้วยโครงสร้างโฟลเดอร์ไฟล์ตามที่แสดงด้านล่างเป็นเรื่องสําคัญ
  • อุปกรณ์ USB ต้องมี \EFI folder พร้อมโฟลเดอร์ย่อย \Intel ซึ่งมี ไฟล์ xxxx.CAP ไม่เช่นนั้นการกู้คืนจะล้มเหลว

  ตัวอย่าง: D:\EFI\INTEL\QCCFL357.CAP

 3. ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และ ถอดสาย อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC
 4. เอา สกรูและเปิดฝาครอบด้านล่างของโครงแล้ว เอา จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS ถัดจากการ์ดไร้สาย

  Open the chassis and remove the BIOS security jumper

 5. เสียบ แฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของชุดแล็ปท็อป Intel NUC และ เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้ากับไฟ AC
 6. เปิด ชุดแล็ปท็อป Intel NUCและกระบวนการกู้คืนจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากการนับถอยหลัง 10 วินาที
 7. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้กระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์
 8. หลังจากกระบวนการกู้คืนเสร็จสิ้น คุณจะได้รับข้อความ "การกู้คืนเสร็จสมบูรณ์"
 9. ปิดชุดแล็ปท็อป Intel NUCและ ถอด อุปกรณ์ USB
 10. ถอดปลั๊ก ไฟ AC ออกจากคอมพิวเตอร์และ เปลี่ยน จัมเปอร์รักษาความปลอดภัย BIOS
 11. ติดฝาครอบด้านล่างและถอดสายไฟ ACใหม่
 12. รีสตาร์ ตเครื่องคอมพิวเตอร์