ข้อมูลจําเพาะของอะแดปเตอร์จ่ายไฟและสายไฟสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056666

19/09/2022

Intel อาจใช้ผู้จัดจําหน่ายหลายรายสําหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ที่รวมอยู่ในกล่องชุดแล็ปท็อป Intel® NUC ผู้จัดจําหน่ายรายเดียวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ FSP Group Inc*

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H

ตารางด้านล่างแสดงข้อกําหนดแรงดันไฟฟ้า/วัตต์สําหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H

แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ (V) และวัตต์ (W)เสียบปลั๊กอยู่
Plug diameter
ใช้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC
19.5V 9.23A (180W)5.5 มม.LAPAC71G
19V 11.79 (230W)5.5 มม.LAPAC71H

ตารางด้านล่างจะระบุว่ามีสายไฟ AC อยู่ในกล่องหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น สายไฟ AC จะถูกรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสายไฟประเภทที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H

ประเภทสายไฟ
หน่วยที่เลือกจัดส่งพร้อมสายไฟ อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดมาโดยไม่มีสายไฟ

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 type connector

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC710 & LAPRC510

ตารางด้านล่างแสดงข้อกําหนดแรงดันไฟฟ้า/วัตต์สําหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ (V) และวัตต์ (W)ประเภทปลั๊ก
ใช้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC
20V 3.25A (65W)พิมพ์ CLAPRC510, LAPRC710

ตารางด้านล่างจะระบุว่ามีสายไฟ AC อยู่ในกล่องหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น สายไฟ AC จะถูกรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสายไฟประเภทที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

ประเภทสายไฟ

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

ตารางด้านล่างแสดงข้อกําหนดแรงดันไฟฟ้า/วัตต์สําหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ (V) และวัตต์ (W)เสียบปลั๊กอยู่
Plug diameter
ใช้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC
19.5V 11.79A (230W)5.5 มม.LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

ตารางด้านล่างจะระบุว่ามีสายไฟ AC อยู่ในกล่องหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น สายไฟ AC จะถูกรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสายไฟประเภทที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

ประเภทสายไฟ
หน่วยที่เลือกจัดส่งพร้อมสายไฟ อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดมาโดยไม่มีสายไฟ

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 type connector

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710 & LAPBC510

ตารางด้านล่างแสดงข้อกําหนดแรงดันไฟฟ้า/วัตต์สําหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPBC510 และชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPBC710

แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ (V) และวัตต์ (W)ประเภทปลั๊ก
ใช้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC
20V 3.25A (65W)พิมพ์ CLAPBC510, LAPBC710

ตารางด้านล่างจะระบุว่ามีสายไฟ AC อยู่ในกล่องหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น สายไฟ AC จะถูกรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสายไฟประเภทที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPBC510 & ชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPBC710

ประเภทสายไฟ

ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C5
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D

ตารางด้านล่างแสดงข้อกําหนดแรงดันไฟฟ้า/วัตต์สําหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme - LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D

แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ (V) และวัตต์ (W)เสียบปลั๊กอยู่
Plug diameter
ใช้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC
19.5V 11.79A (230W)5.5 มม.LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D

ตารางด้านล่างจะระบุว่ามีสายไฟ AC อยู่ในกล่องหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น สายไฟ AC จะถูกรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสายไฟประเภทที่เข้ากันได้กับชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme - LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D

ประเภทสายไฟ
ไม่มีสายไฟให้มา

สายไฟ AC ต้องซื้อแยกต่างหาก สายไฟมีให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ

ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นขั้วต่อประเภท C13

C13 type connector