ระบบปฏิบัติการที่รองรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056625

21/11/2022

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPAC71
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPAC71G
  • Windows 11*
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPAC71H

 

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPRC510
  • Windows 11*
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPRC710

 

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPKC71F
  • Windows 11*
  • Windows® 10
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPKC71E
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPKC51E

 

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPBC510
  • Windows 11*
  • Windows® 10
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC M15 - LAPBC710

 

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC 9 Extreme
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme - LAPQC71A
  • Windows 11*
  • Windows® 10
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme - LAPQC71B
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme - LAPQC71C
ชุดแล็ปท็อป Intel NUC 9 Extreme - LAPQC71D