คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS25NB008

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056514

27/05/2020

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF) PDF icon
เอกสารนี้เป็นคำแนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์หลักสำหรับ Intel® RAID Controller RS25NB008 คู่มือนี้มีภาพรวมผลิตภัณฑ์คำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในการจัดการดิสก์ไดร์ฟ SAS และ SATA นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมี:

  • คำแนะนำด้านความปลอดภัย
  • ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ
  • ข้อมูลการรับรอง

ขนาด: ๑.๑ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐
 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS25NB008
คู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel RAID และการจัดเก็บข้อมูล