บริการของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel (ICS)ในช่วงสถานการณ์การรับมือกับวิกฤติการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000056355

10/05/2022

ความมุ่งมั่นของ Intel ที่มีต่อลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรายังคงแข็งแกร่ง

บริการสนับสนุนด้านเทคนิคของ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel ยังคงทำการ แต่เพราะด้วยข้อขัดข้องด้านพนักงานอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิต เวลาที่เราจะตอบรับคำขอการสนับสนุนทางโทรศัพท์ เว็บ และแชทอาจนานกว่าปกติ

การสนับสนุนโปรแกรมและสมาชิกของ Intel® Partner Alliance ยังคงทำการ แต่เพราะด้วยข้อขัดข้องด้านพนักงานอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิต เวลาที่เราจะตอบรับคำขอการสนับสนุนทางโทรศัพท์ เว็บ และแชทอาจนานกว่าปกติ

บางบริการการรวบรวมและส่งมอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel ขณะนี้ได้รับผลกระทบเนื่องจากมาตรการจำกัดของประเทศ ซึ่งรายละเอียดมีแสดงไว้ด้านล่าง ประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่ปรากฎในรายชื่อขณะนี้ไม่ได้รับผลกระทบ และให้บริการตามเวลาทำการปกติ

หากมีมาตรการจำกัดจากรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ เพิ่มเติม อาจมีโอกาสสร้างผลกระทบเพิ่มขึ้นทำให้เวลาดำเนินงานการรับประกันและขนส่งเพิ่มขึ้นได้ เราคอยติดตามสถานการณ์โดยตลอดเพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานหากและ/หรือเมื่อทำได้ และจะแจ้งให้ลูกค้าการรับประกันของเรารับทราบโดยตรงเมื่อรู้แน่ว่าจะเกิดความล่าช้าขึ้น

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022
จีน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2022 บริการรับและจัดส่งของ FedEx จะไม่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ ดังนั้นบริการการรับประกันจึงถูกระงับ เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมและจัดส่งต่อเมื่อรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุญาต

เนื่องจากข้อกำหนดในการตรวจคัดกรองและควบคุมโควิดแพร่ระบาดของรัฐบาลในปัจจุบัน บริการการรับประกันจึงได้รับผลกระทบในจีนแผ่นดินใหญ่

เวียดนาม

สินค้าไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ได้กลับมาดำเนินการส่งอีกครั้ง แต่การส่งมอบอาจเกิดความล่าช้าเมื่อเทียบกับในยามปกติ เนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงดำเนินอยู่

พื้นที่อื่นๆ ในประเทศยังให้บริการธุรกิจตามปกติ

ออสเตรเลีย

มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

กรุณาคาดว่าอาจมีความล่าช้า

เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งสิ้นอาจมีได้ถึง 8-11 วันทำการ

กัมพูชา

ฟิจิ

เฟรนช์ โพลีนีเซีย

ฮ่องกง

ลาว

มองโกเลีย

ซามัว

มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

กรุณาคาดว่าอาจมีความล่าช้า

เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งสิ้นอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ

นิวซีแลนด์

มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน 

เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งสิ้นอาจมีได้ถึง 7-11 วันระหว่างสัปดาห์สำหรับการส่งมอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมืองต่างๆ

บรูไน

มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

กรุณาคาดว่าอาจมีความล่าช้า

เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 10 วันทำการ

ฟิลิปปินส์

สินค้าที่จัดส่งไปยัง Cebu พื้นที่ห่างไกลใน Luzon, Visayas และ Mindanao ต้องใช้เวลาในการขนส่งเพิ่มขึ้นอีก 3 วัน 

กรุณาคาดว่าอาจมีความล่าช้า 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ Intel มีการว่าจ้างการดำเนินการหรือไม่