บริการของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel (ICS)ในช่วงสถานการณ์การรับมือกับวิกฤติการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000056355

01/07/2021

ความมุ่งมั่นของ Intel ที่มีต่อลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรายังคงแข็งแกร่ง ไปที่ Intel Newsroom เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือกับวิกฤติการณ์ COVID-19 ระดับบริษัทของเรา

บริการการสนับสนุนทางเทคนิคของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel ยังคงปฏิบัติงานโดยครบถ้วน

โปรแกรมและการสนับสนุนสมาชิก Intel Partner Alliance ยังคงดำเนินอยู่ แต่ทว่าเราต้องประสบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ เนื่องจากพนักงานสนับสนุนของเราบางส่วนอยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบ 

บริการการรับประกันผลิตภัณฑ์บางส่วนของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel กำลังได้รับผลกระทบเนื่องจากมาตรการจำกัดของประเทศ ซึ่งรายละเอียดมีแสดงไว้ด้านล่าง ภูมิประเทศที่ไม่ได้แสดงรายการไว้ยังไม่ได้รับผลกระทบในตอนนี้

หากมีมาตรการจำกัดจากรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ เพิ่มเติม อาจมีโอกาสสร้างผลกระทบเพิ่มขึ้นทำให้เวลาดำเนินงานการรับประกันและขนส่งเพิ่มขึ้นได้ เราคอยติดตามสถานการณ์โดยตลอดเพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานหากและ/หรือเมื่อทำได้ และจะแจ้งให้ลูกค้าการรับประกันของเรารับทราบโดยตรงเมื่อรู้แน่ว่าจะเกิดความล่าช้าขึ้น

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เวียดนาม

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2021:

สินค้าทั้งหมดที่ส่งไปยังสามบริษัทที่ระบุในมณทลกู๋จี (Clover Vietnam และ Hansae ในเขตอุตสาหกรรม Tay Bac และ Coats Phong Phu ในมณฑลทูดุก) ถูกระงับชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

สินค้าทั้งหมดที่ส่งไปยังจังหวัดบั๊กซาง ถูกระงับชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

สินค้าที่ส่งไปยังพื้นที่ต่อไปนี้ในโฮจิมินห์ซิตี้เท่านั้น ถูกระงับชั่วคราว:

พื้นที่ห่างไกลใน An Lạc ward มณฑลบินห์แทง

พื้นที่ห่างไกลใน Tan Hiep ward มณฑลฮอกโมน

พื้นที่อื่นๆ ที่เหลือเป็นเขตธุรกิจทั่วไป

ฟิจิ มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
เฟรนช์ โพลีนีเซีย มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
ลาว มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
มองโกเลีย มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
ซามัว มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
ออสเตรเลีย มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
นิวซีแลนด์

มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ

กัมพูชา มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ