บริการของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel (ICS)ในช่วงสถานการณ์การรับมือกับวิกฤติการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000056355

01/03/2021

ความมุ่งมั่นของ Intel ที่มีต่อลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรายังคงแข็งแกร่ง ไปที่ Intel Newsroom เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือกับวิกฤติการณ์ COVID-19 ระดับบริษัทของเรา

บริการการสนับสนุนทางเทคนิคของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel ยังคงปฏิบัติงานโดยครบถ้วน

บริการการรับประกันผลิตภัณฑ์บางส่วนของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel กำลังได้รับผลกระทบเนื่องจากมาตรการจำกัดของประเทศ ซึ่งรายละเอียดมีแสดงไว้ด้านล่าง ภูมิประเทศที่ไม่ได้แสดงรายการไว้ยังไม่ได้รับผลกระทบในตอนนี้

หากมีมาตรการจำกัดจากรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ เพิ่มเติม อาจมีโอกาสสร้างผลกระทบเพิ่มขึ้นทำให้เวลาดำเนินงานการรับประกันและขนส่งเพิ่มขึ้นได้ เราคอยติดตามสถานการณ์โดยตลอดเพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานหากและ/หรือเมื่อทำได้ และจะแจ้งให้ลูกค้าการรับประกันของเรารับทราบโดยตรงเมื่อรู้แน่ว่าจะเกิดความล่าช้าขึ้น

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ฟิจิ มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
เฟรนช์ โพลีนีเซีย มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ

นับแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2020 การระงับให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมส่งผลกระทบต่อการรับผลิตภัณฑ์รับประกัน

ลาว มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
มองโกเลีย มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
ซามัว มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
ออสเตรเลีย มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ
นิวซีแลนด์ มาตรการจำกัดการจัดส่งทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อการรับและส่งมอบผลิตภัณฑ์รับประกัน คาดว่าจะเกิดความล่าช้า เวลาส่งมอบโดยประมาณทั้งหมดอาจมีได้ถึง 7 วันทำการ