การรวบรวมเอกสารและคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel®เซิร์ฟเวอร์ที่ปรับขนาดได้ Intel® Xeon®ช่วยเหลือตัวเอง

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056337

19/03/2020

คอลเลกชันผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®นี้ช่วยให้คุณ Intel® Xeon®ข้อมูลของตระกูลที่ปรับขยาย   ได้

อัพเดทข้อมูลจำเพาะตระกูลที่ปรับขยายได้ Intel® Xeon®
คู่มือระบายความร้อนสำหรับครอบครัว Intel® Xeon®ปรับขยายได้
Intel® Xeon®ขนาดแผ่นข้อมูลตระกูลขนาดใหญ่1ไฟฟ้า

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือช่วยเหลือตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®ทั้งหมด