ID บทความ: 000056204 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 04/10/2021

ความละเอียดเนทีฟ 5120 x 1440 ไม่มีในกราฟิก Intel®

สรุปข้อมูล

ความละเอียด 5120 x 1440 ไม่มีในไดรเวอร์หลังจาก 26.20.100.7262

คำอธิบาย

ไม่สามารถตั้งค่าความละเอียด 5120 x 1440 หลังจากอัปเดตไดรเวอร์กราฟิก Intel® (เวอร์ชั่นสูงกว่า100.7262)

ความละเอียด

ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยไดรเวอร์เวอร์ชั่น 26.20 100.7985 หรือสูงกว่า

ไปที่ ศูนย์การดาวน์โหลด เพื่อรับไดรเวอร์ทั่วไปล่าสุด

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้