ชุดโปรแกรมจําลองสําหรับการบริการตนเองสําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056139

22/11/2023

ชุดผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® นี้มอบโปรแกรมจําลองให้คุณ

โปรแกรมจําลอง RAID
เครื่องมือจําลอง RAID สําหรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร
GUI Simulator สําหรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร Windows*
เครื่องมือจําลอง RAID สําหรับคอนโซล INTEL® EMBEDDED SERVER RAID TECHNOLOGY II BIOS
คู่มือผู้ใช้สําหรับตัวจําลองแบบโต้ตอบ RAID 3 Intel® RAID Controller แบบแยก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือช่วยเหลือตัวเองสําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด