ID บทความ: 000056059 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/06/2022

Intel® Graphics Control Panel ไม่รู้จักจอภาพที่เชื่อมต่อผ่าน USB 3.0 ไปยัง VGA

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าบนจอแสดงผลที่เชื่อมต่อผ่าน USB 3.0

คำอธิบาย

กราฟิก Intel® ไม่สามารถตรวจจับหน้าจอที่สามที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB 3.0 ไปยัง VGA ได้

ความละเอียด

Intel ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์/อะแดปเตอร์ของบุคคลที่สามจะทํางานตามที่คาดหวัง เราขอแนะนําให้ติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์เพื่อขอโซลูชันหรือวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้