การวิเคราะห์ ipmctl สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000056042

05/01/2023

บทความ PDF นี้มีเครื่องมือจัดการคําสั่ง ipmctl สําหรับใช้ในการวินิจฉัยหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (PMem)

เอกสาร PDF ที่แนบมาสามารถใช้เป็นวัสดุการฝึกอบรมได้เช่นกัน หัวข้อการวิเคราะห์บรรทัดคําสั่งประกอบด้วย:

 • Mgmt SW ของหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™เวอร์ชั่นใดติดตั้งอยู่
 • แสดงวิธีใช้คําสั่ง IPMCTL โดยใช้ Namespaces เป็นตัวอย่าง
 • ทรัพยากรหน่วยความจํา PMem ทั้งหมดคืออะไร และโหมดที่กําหนดค่าในปัจจุบันคืออะไร
 • ความสมบูรณ์ของหน่วยความจําแบบคงอยู่แต่ละIntel® Optane™คืออะไร
 • ทอโตโลยีและประชากร DIMM คืออะไร
 • หน่วยความจําทั้งหมดที่แมปกับแต่ละซ็อกเก็ตในปัจจุบันคือเท่าใด
 • DIMM ใดประกอบขึ้นมาเป็นพื้นที่หน่วยความจําแบบคงอยู่แต่ละพื้นที่
 • เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใดโหลดบนหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™
 • มีเซ็นเซอร์ใดบ้างที่มีให้ใช้งานในโมดูลหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™
 • การกําหนดค่า PMem ปัจจุบันถูกต้องหรือไม่
 • วิธีการรันการวิเคราะห์บน PMem เฉพาะ เช่น 0X0001 DIMM ID

หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (DCPMM) - การวิเคราะห์ (PDF) PDF icon
ขนาด: 1.29 MB
วันที่: มกราคม 2020

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*