ID บทความ: 000056009 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/04/2023

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable รุ่นใดบ้างที่มีจําหน่ายแบบบรรจุกล่องและแบบถาดใด

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีการตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable รุ่นใดสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ค้าปลีกเป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่อง Intel® Xeon®ปรับขนาดได้ และโปรเซสเซอร์ที่มีเฉพาะแบบถาดเท่านั้น

คำอธิบาย

ไม่สามารถระบุได้ว่าโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable รุ่นใดที่มีจําหน่ายแบบบรรจุกล่องและเป็นเวอร์ชันแบบถาด

ความละเอียด

ตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable ไม่ได้เลิกผลิต:

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ของ Intel (ARK)
  2. ค้นหาข้อมูลจําเพาะตามหมายเลขโปรเซสเซอร์หรือสํารวจโดยการเลือกโปรเซสเซอร์ > Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์>เลือกตระกูลโปรเซสเซอร์>เลือกโปรเซสเซอร์เฉพาะ
  3. ดูสถานะโปรเซสเซอร์ในตารางของโปรเซสเซอร์หรือในส่วนสิ่งจําเป็นในหน้าข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ สถานะอาจเลิกผลิตหรือเปิดตัวแล้ว นอกจากนี้ ให้จดวันที่เปิดตัวของโปรเซสเซอร์ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนสิ่งจําเป็นด้วย โปรเซสเซอร์ใหม่มากอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งาน โปรเซสเซอร์รุ่นเก่าอาจหาซื้อได้ยาก

หากไม่ได้เลิกผลิตโปรเซสเซอร์ เพื่อตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์รุ่นใดที่มีในแบบบรรจุกล่องโปรเซสเซอร์ Intel® เทียบกับโปรเซสเซอร์แบบถาด:

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ของ Intel
  2. สํารวจโดย การเลือก โปรเซสเซอร์ > Intel® Xeon® > และเลือกตระกูลโปรเซสเซอร์ที่คุณสนใจ เช่น โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 4 Intel® Xeon®ปรับขนาดได้
  3. ภายใต้ชื่อตระกูล ให้เลือก ตัวกรองกล่องร้านค้าปลีก เพื่อดูรายการโปรเซสเซอร์ที่มีรุ่นผลิตภัณฑ์ค้าปลีกแบบบรรจุกล่อง
  4. หากกําลังตรวจสอบโปรเซสเซอร์หนึ่งๆ ให้ เปิด หน้า ข้อมูลจําเพาะ สําหรับโปรเซสเซอร์ นั้น แล้วคลิก การสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากมีเวอร์ชัน แบบบรรจุกล่อง เวอร์ชั่นดังกล่าวจะแสดงอยู่ในรายการ สั่งซื้อและข้อมูลข้อมูลจําเพาะ โปรเซสเซอร์ที่แสดงรายการไว้โดยไม่มี แบบบรรจุกล่อง เป็นโปรเซสเซอร์แบบถาด
ข้อมูลเพิ่มเติม

หากกําลังมองหาโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable ให้ติดต่อ ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel®หรือซัพพลายเออร์ส่วนประกอบที่ได้รับการรับรองจาก Intel® เพื่อดูข้อมูลความพร้อมใช้งานล่าสุดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์เฉพาะ บริษัทเหล่านี้จะสามารถตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการและระยะเวลาในการสั่งซื้อโปรเซสเซอร์เฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 21 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้