วิดีโอ: ฉันจะสร้างคำขอตั๋วบริการออนไลน์ได้อย่างไร

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000055886

23/03/2022

วิดีโอด้านล่างนี้เป็นคู่มือแบบทีละขั้นตอนที่จะให้ข้อมูลวิธีการเปิดตั๋วบริการออนไลน์สำหรับทั้งกรณีปัญหาด้านเทคนิคและการรับประกัน 

 

 

เวลา หัวข้อ
00:26 ติดต่อเว็บไซต์สนับสนุน: support.intel .com
00:44 กำลังเปิดหน้า "คำขอบริการออนไลน์"
01:32 การยื่นสำหรับปัญหาการรับประกัน
01:38 การยื่นสำหรับปัญหาด้านเทคนิค
02:16 การเข้าร่วมในโปรแกรมการปรับปรุงลูกค้า
02:26 สิ้นสุด