เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055857

11/11/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX