เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC NUC9VXQNX, NUC9V7QNX

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055856

11/11/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งานชุด Intel® NUC NUC9VXQNX หรือ NUC9V7QNX ของคุณ