เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC9VXQNX, NUC9V7QNX

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055856

07/01/2020

ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบสำหรับคุณในการเริ่มใช้งาน Intel® NUC Kit NUC9VXQNX หรือ NUC9V7QNX ของคุณ