เริ่มต้นใช้งานด้วยIntel® NUC Kit NUC9VXQNX, NUC9V7QNX

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055856

26/08/2021

นี่เป็นรายการตรวจสอบสําหรับคุณในการเริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC Kit NUC9VXQNX หรือ NUC9V7QNX ของคุณ