หน่วยความจําระบบชุด Intel® NUC รุ่น NUC8v7PN, NUC8v5PN และ NUC8i3PN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055853

26/01/2021

ข้อต้องด้านหน่วยความจํา

  • สนับสนุน 1.2V DDR4 SO-DIMM สองตัว
    • 1866/2133/2400 MHz
  • รองรับเทคโนโลยีหน่วยความจํา 4 GB, 8 GB และ 16 GB (SDRAM Density)
  • ไม่มีกุญแจ, ไม่ใช่ ECC
  • ด้านเดียวหรือสองด้าน
  • หน่วยความจําที่แนะนาขั้นต่า: 2 GB
  • หน่วยความจําสูงสุด: 64 GB
  • การตรวจจับการมีอยู่แบบอนุกรม (SPD)

ดูข้อมูลจํา เพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ของ Intel® NUC ของคุณ เพื่อดูรายละเอียดและข้อจําเพาะด้านหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้Intel® Product Compatibility Toolทั้งหมดเพื่อ:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาหน่วยความจําในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC