วิธีค้นหารหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055847

19/12/2022

รหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องสามารถดูได้ใน หน้าข้อมูลจําเพาะ ของโปรเซสเซอร์

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อค้นหารหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องที่คุณต้องซื้อ:

  1. ไปที่หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ (ARK)
  2. ป้อนหมายเลขโปรเซสเซอร์ ลงในช่องค้นหาที่อยู่มุมขวาบน
  3. เมื่อคุณอยู่ในหน้าข้อมูลจําเพาะโปรเซสเซอร์แล้ว ให้คลิก การสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  4. เลือก โปรเซสเซอร์ที่เริ่มต้นด้วย แบบบรรจุกล่อง สําหรับโปรเซสเซอร์แบบกล่องอเนกประสงค์ภายใต้ การสั่งซื้อและข้อมูลข้อมูลจําเพาะ
  5. หมายเหตุ รหัสการสั่งซื้อ

นี่เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีค้นหารหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ แบบบรรจุกล่อง i9-11900K

Enter the processor number

Click Ordering and Compliance

Note the Ordering Code