ID บทความ: 000055759 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/05/2022

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะติดตั้ง HEVC 10 บิตด้วยกราฟิก Intel® Iris® Plus 650

สิ่งแวดล้อม

กราฟิก HD Intel® 4600

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

รองรับความลึกของสี

คำอธิบาย

ไม่สามารถตั้งค่าสีความลึก 10 บิตบน ชุด Intel® NUC NUC7i7BNH กับ Epson 5040UB

ความละเอียด
  • ไดรเวอร์สําหรับกราฟิก Intel® Iris® Plus 650 รองรับความลึกของสีแบบ 8 บิต หรือ 12 บิตผ่าน HDMI*
  • ปัจจุบันหากมีการใช้จอแสดงผลแบบ 10 บิต ไดรเวอร์จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 8 บิตพร้อมการปรับให้กลมกลืน หรือเป็น 12 บิต หากรองรับ
  • การเข้ารหัส/ถอดรหัสวิดีโอ HEVC 10 บิตผ่านฮาร์ดแวร์ได้รับการสนับสนุนโดยกราฟิกคอนโทรลเลอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสนับสนุน Deep Color ของเอกสารไวท์เปเปอร์กราฟิก Intel (หน้า 11)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้