ข้อมูลโปรเซสเซอร์สําหรับ Intel® NUC Compute Element

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055735

14/06/2023

เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ด้านล่างแสดงรายการข้อมูลจําเพาะ เอกสารข้อมูลและ Thermal Design Power (TDP) สําหรับโปรเซสเซอร์แบบบัดกรีใน Intel® NUC Compute Element

โมเดล Intel® Compute Element ข้อมูลโปรเซสเซอร์ ชิ ปเซ็ต
Intel® NUC 13 Compute Element ELM13IBIP โปรเซสเซอร์ Intel® U300 นา
ELM13IBI3 Intel® Core™ i3-1315U
ELM13IBI5 Intel® Core™ i5-1335U
ELM13IBV5 Intel® Core™ i5-1345U
ELM13IBI7 Intel® Core™ i7-1355U
ELM13IBV7 Intel® Core™ i7-1365U
ELM13IBIPE โปรเซสเซอร์ Intel® U300
ELM13IBI3E Intel® Core™ i3-1315UE
ELM13IBI5E Intel® Core™ i5-1335UE
ELM13IBV7E Intel® Core™ i7-1365UE
Intel® NUC 13 Extreme Compute Element NUC13SBBi9 Intel® Core™ i9-13900K
ชิปเซ็ต Intel® Z690
NUC13SBBi7 Intel® Core™ i7-13700K
NUC13SBBi5 Intel® Core™ i5-13600K

Intel® NUC 12 Extreme และ Pro X Compute Element

NUC12EDBv9 Intel® Core™ i9-12900 ชิปเซ็ต Intel® Z690
NUC12EDBv7 Intel® Core™ i7-12700
NUC12EDBi9 Intel® Core™ i9-12900
NUC12EDBi7 Intel® Core™ i7-12700
Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HBv7 Intel® Core™ i7-1265U นา
ELM12HBi7 Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv5 Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBi5 Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBi3 Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBC โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 7305
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBv716W Intel® Core™ i7-1185G7 นา
CM11EBi716W Intel® Core™ i7-1165G7
CM11EBv58W Intel® Core™ i5-1145G7
CM11EBi58W Intel® Core™ i5-1135G7
CM11EBi38W Intel® Core™ i3-1115G4
CM11EBC4W intel® Celeron® 6305
Intel® NUC 8 Compute Element CM8v7CB8N Intel® Core™ i7-8665U นา
CM8i7CB8N Intel® Core™ i7-8565U
CM8v5CB8N Intel® Core™ i5-8365U
CM8i5CB8N Intel® Core™ i5-8265U
CM8i3CB4N Intel® Core™ i3-8145U
CM8PCB4R Intel® Pentium® Gold 5405U
CM8CCB4R Celeron® Intel® 4305U

Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ที่ใช้ใน Intel® NUC Compute Element

หมาย เหตุ การจัดการความร้อนของ Intel® NUC Compute Element อาศัยโซลูชันระบายความร้อนของบอร์ดผู้ให้บริการ นักออกแบบ/ผู้วางระบบบอร์ด Carrier ต้องปฏิบัติตาม TDP สําหรับการเลือกโซลูชันระบายความร้อน

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Intel® NUC 13 Extreme Compute Element Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ใน Intel® NUC 13 Extreme Compute Elements NUC13SBBi9, NUC13SBBi97, NUC13SBBi95 ขนาด 125 วัตต์
Intel® NUC 12 Extreme และ Pro X Compute Element Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ใน Intel® NUC 12 Extreme และ Pro X Compute Element NUC12EDBi9, NUC12EDBi97, NUC12EDBv9, NUC12EDBv7 มีขนาดทั้งหมด 65 วัตต์
Intel® NUC 11 Compute Element
CM11EBv716W CM11EBi716W CM11EBv58W CM11EBi58W CM11EBi38W CM11EBC4W
Intel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABx 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์
Intel® NUC Pro Chassis Element CMCM2FB/ CMCM2FBAV 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 15 วัตต์
Intel® NUC Pro Assembly Element CMA1BB 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์
Intel® NUC Assembly Element CMA2GB 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 15 วัตต์
Intel® NUC Rugged Board Element CMB1ABx 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์
Intel® NUC Board Element CMB2GB 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 28 วัตต์ 15 วัตต์
Intel® NUC Pro Board Element CMB1BB 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์ 15 วัตต์
Intel® NUC 8 Compute Element Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ใน Intel® NUC 8 Compute Element CM8v7CB8N, CM8i7CB8N, CM8v5CB8N
CM8i5CB8N, CM8i3CB4N, CM8PCB4R และ CM8CCB4R ทั้งหมดมีขนาด 15 วัตต์