การติดตั้ง Windows* Intel® NUC Element

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055731

15/01/2021

เตรียมติดตั้ง

 1. นะ นะน า : อัปเดต BIOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เนื่องจากมักจะมีการแก้ไขที่สําคัญและการอัปเดตความปลอดภัยรวมอยู่ด้วย
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพอร์ต USB เพียงพอที่พร้อมใช้งานกับคีย์บอร์ด เมาส์ และสื่อการติดตั้งของคุณ คุณอาจต้องเชื่อมต่อฮับ USB เข้ากับอุปกรณ์ Dock
 3. เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ดาวน์โหลด ไดรเวอร์เครือข่ายไร้สายล่าสุด Intel® NUC Elementของคุณ บันทึกลงในอุปกรณ์ USB คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์นี้หลังจากติดตั้ง Windows*
 4. เตรียมไฟล์อิมเมจของ Windows (ซื้อแยกต่างหาก) ให้พร้อมในอุปกรณ์ USB หรือในสื่อ CD/DVD

ติดตั้ง Windows

 1. เสียบ อุปกรณ์ที่มีไฟล์อิมเมจการติดตั้ง Windows
 2. เปิด Intel NUC Elementใหม่
 3. ที่พรอมต์ระหว่าง การบู๊ ต ให้กด F10 เพื่อเปิดเมนูการบู๊ต เลือก ไดรฟ์ติดตั้ง
 4. การตั้งค่า Windows เริ่มต้น ปฏิบัติตามคําแนะนําการตั้งค่าทั้งหมด

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากการตั้งค่า Windows เสร็จสมบูรณ์ ให้ติดตั้ง ไดรเวอร์เครือข่ายไร้สายที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 3
 2. เชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต
 3. ติดตั้ง การอัปเดต Windows (ไม่บังคับ)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้ง ไดรเวอร์Intel NUC Elementทั้งหมด จาก ศูนย์ การดาวน์โหลด
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์ของส่วนประกอบ Intel® NUC
วิธีการติดตั้ง Windows* จากอุปกรณ์ USB