การติดตั้ง Windows* สําหรับIntel® NUC Element

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055731

22/04/2022

เตรียมติดตั้ง

 1. แนะนํา: อัปเดต BIOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เนื่องจากมักจะมีการแก้ไขที่สําคัญและการอัปเดตความปลอดภัย
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพอร์ต USB เพียงพอสําหรับคีย์บอร์ด เมาส์ และสื่อการติดตั้งของคุณ คุณอาจจําเป็นต้องเชื่อมต่อฮับ USB เข้ากับอุปกรณ์แท่นเชื่อมต่อ
 3. เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์เครือข่ายไร้สายล่าสุด สําหรับIntel® NUC Elementของคุณ บันทึกลงในอุปกรณ์ USB คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์นี้หลังจากติดตั้ง Windows*
 4. เตรียมไฟล์อิมเมจของ Windows ให้พร้อม (ซื้อแยกต่างหาก) บนอุปกรณ์ USB หรือสื่อ CD/DVD

ติดตั้ง Windows

 1. เสียบ อุปกรณ์ที่มีอิมเมจการติดตั้ง Windows
 2. เปิด เครื่องIntel NUC Element
 3. ที่พรอมต์ระหว่างการบู๊ต ให้กด F10 เพื่อเปิดเมนูการบู๊ต เลือก ไดรฟ์สําหรับติดตั้ง
 4. การตั้งค่า Windows จะเริ่มขึ้น ทําตามคําแนะนําการตั้งค่าทั้งหมด

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากการตั้งค่า Windows เสร็จสมบูรณ์ ให้ ติดตั้ง ไดรเวอร์เครือข่ายไร้สายที่คุณดาวน์โหลดไว้ในขั้นตอนที่ 3
 2. เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต
 3. ติด ตั้ง การอัปเดต Windows (ไม่บังคับ)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์Intel NUC Elementที่เหลือจาก ศูนย์การดาวน์โหลด
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® NUC Element
วิธีการติดตั้ง Windows* จากอุปกรณ์ USB