ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับ Intel® NUC Compute Element

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055730

14/06/2023

หมาย เหตุ

Intel® Product Compatibility Tool แสดงรายการเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ของ Windows ที่รายงานว่าเข้ากันได้กับผู้ใช้ Intel NUC Intel ยังไม่ได้ตรวจสอบระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เราขอแนะนําให้คุณใช้เคอร์เนลล่าสุด

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Linux* ใน Intel NUC โปรดดูบทความ การสนับสนุน Linux* สําหรับ Intel® NUC หรือ เว็บไซต์ของผู้แทนจําหน่าย และฟอรัมเพื่อขอความช่วยเหลือแบบเพื่อนๆ

Intel® NUC Compute Element ทั้งหมดรองรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ (64 บิตเท่านั้น):

ครอบครัว Sku
คลิกเพื่อค้นหาการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ หมาย เหตุ
Intel® NUC 13 Compute Element NUC13SBBi9
NUC13SBBi7
NUC13SBBi5
 • Windows 11*, 64-บิต

ELM13IBi7
ELM13IBi5
ELM13IBi3
ELM13IBv7
ELM13IBv5
ELM13IBIP
ELM13IBIPE
ELM13IBi5E
ELM13IBi3E
ELM13IBv7E

 • Windows 11 รุ่น 64 บิต
 • Windows 10 รุ่น 64 บิต
 • Windows 11 IoT Enterprise
 • Windows 10 IoT Enterprise
 • Windows 11 Education
 • Red Hat Linux*
 • Ubuntu 20.04 LTS*
ระบบปฏิบัติการ Linux บางระบบอาจใช้งานร่วมกันได้
ตรวจสอบกับการเผยแพร่ Linux ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้
ตรวจสอบว่ามีการสนับสนุนสําหรับแพลตฟอร์มนี้แล้ว
Intel® NUC 12 Compute Element

NUC12EDBv9
NUC12EDBv7
NUC12EDBi9
NUC12EDBi7

 • Windows 11*, 64-บิต
 • Windows® 10, 64 บิต*

ELM12HBv7
ELM12HBi7
ELM12HBv5
ELM12HBi5
ELM12HBi3
ELM12HBC

 • Windows 11, 64 บิต*
 • Windows 10, 64 บิต*
 • Windows 10 IoT Enterprise*
 • Red Hat Linux*
 • Ubuntu 20.04 LTS*
ระบบปฏิบัติการ Linux บางระบบอาจใช้งานร่วมกันได้
ตรวจสอบกับการเผยแพร่ Linux ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้
ตรวจสอบว่ามีการสนับสนุนสําหรับแพลตฟอร์มนี้แล้ว
Intel® NUC 11 Compute Element NUC11DBBi7
NUC11DBBi9
 • Windows® 10, 64 บิต*
CM11EBv716W
CM11EBi716W
CM11EBv58W
CM11EBi58W
CM11EBi38W CM11EBC4W

 • หน้าหลัก Windows® 10
 • Windows® 10 Pro
 • Windows® 10 Enterprise
 • Windows® 10 IoT Enterprise
 • Windows® 10 Education
 • Ubuntu 20.04 (LTS)
 • RedHat Enterprise

ระบบปฏิบัติการ Linux บางระบบอาจใช้งานร่วมกันได้
ตรวจสอบกับการเผยแพร่ Linux ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้
ตรวจสอบว่ามีการสนับสนุนสําหรับแพลตฟอร์มนี้แล้ว

Intel® NUC 8 Compute Element CM8v7CB
CM8i7VB
CM8v5CB
CM8i5CB
CM8i3CB
CM8PCB
CM8CCB

 • หน้าหลัก Windows® 10
 • Windows® 10 Pro
 • Windows® 10 Enterprise
 • Windows® 10 IoT Enterprise
 • Windows® 10 Education
 • Ubuntu 18.04 (LTS)

ระบบปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ไม่มีไดรเวอร์ให้ใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับ Intel® NUC Compute Element